Biblijos suneštinis, naujasis ar senasis, nesvarbu.