Gintaro muziejuje atsivėrė aklųjų ir silpnaregių širdys: paroda, muzika, brailio raštas

Julija Paškevičiūtė

Išlydint 2018-uosius metus Palangos gintaro muziejuje įvyko šventinis renginys, skirtas akliesiems ir silpnaregiams. Praėjusį penktadienį jie kartu su šeimų nariais čia susibūrė net iš kelių Vakarų Lietuvos miestų. Dalis šventės dalyvių priklauso Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) filialams, įsikūrusiems Telšiuose, Plungėje, Gargžduose, Klaipėdoje, Kretingoje, Šilutėje, Skuode ir Mažeikiuose.

Šventinė diena muziejuje prasidėjo pasivaikščiojimu po ekspozicijas. Susirinkusiųjų buvo išties daug, nes regėjimo negalią turinčius žmones atlydėjo jų artimieji. Pauliaus Makausko nuotr.

Renginio metu pristatyta regėjimo negalių turinčių žmonių kurtų papuošalų iš gintaro paroda, nuskambėjo LASS Klaipėdos rajono filialo meno kolektyvo „Asablyvi“ koncertas. Lankymui paroda atverta visu šventiniu laikotarpiu.

Įgyvendintas muziejaus projektas

Šiuo renginiu apvainikuotas visus metus besitęsęs muziejaus projektas „Išvažiuojamosios kūrybinės dirbtuvės akliesiems ir silpnaregiams Vakarų Lietuvoje“. Palangos gintaro muziejaus specialistai siekia, jog meno vertybės ir edukacinė veikla būtų prieinama visiems. Po 2015 metais įvykusios renovacijos muziejus priima lankytojus ir neįgaliųjų vežimėliuose, įrengti liftai. Klausos sutrikimų turintiems svečiams siūlomi audiogidai, kuriuose galima pasirinkti lietuvių gestų kalbą. Taip pat jau ne vienerius metus bendradarbiaujama su LASS padaliniu – Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centru. LASS – tai didžiausia ir seniausia Lietuvos regėjimo neįgaliuosius vienijanti organizacija, burianti beveik 7000 narių.

Siekiant sudaryti platesnes kultūrines galimybes akliesiems ir silpnaregiams, sukurta edukacinių užsiėmimų programa „Pažinkime gintarą pojūčiais“. Kadangi šiems žmonėms dažnai per sudėtinga atvykti į muziejų, kai kuriuos LASS filialus muziejaus darbuotojos lankė ir 2017 metais.

Projekto pabaigos proga Gintaro muziejuje įsiamžino jo rengėjai. Iš kairės: Miglė Jonaitienė, Albertas Bukauskas, Regina Makauskienė, Daina Vitkauskienė, Giedrė Miežetienė. Pauliaus Makausko nuotr.

Šiemet išvažiuojamųjų kūrybinių dirbtuvių programa išties intensyvi: per rudenį jos surengtos aštuoniuose Vakarų Lietuvos miestuose. Užsiėmimuose dalyvavo per 200 aklųjų ir silpnaregių bei jų šeimų narių. Su muziejaus specialisčių ir gintaro meistro pagalba jie kūrė savo dizaino papuošalus. Nepaisant susisiekimo ir dalyvavimo iššūkių, daugelio jų sukurti papuošalai paimti į muziejaus erdvėse sumanytą parodą. Tokiu būdu jie motyvuojami kurti ir dalintis, įtraukiant ir šeimos narius. Bendradarbiavimas tarp Palangos gintaro muziejaus ir Aklųjų centrų atveria galimybes žmonėms su regėjimo negaliomis mokytis, įsiminti informaciją ir dalyvauti kultūriniame gyvenime. Tai leidžia formuoti meno prieinamumo neįgaliesiems būtinybę ir politiką. Diegiama ir inkliuzijos, kaip visiems prieinamo kokybiško švietimo, samprata.

Projekto vadovė – vyr. muziejininkė Regina Makauskienė, vykdytojos – muziejaus edukatorės Miglė Jonaitienė, Giedrė Miežetienė, Julija Paškevičiūtė bei meno kūrėjo statusą turintis tautodailininkas Albertas Bukauskas. Projektas suderintas su VšĮ „Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras“ direktore Daina Vitkauskiene, ši organizacija pateikė ir dalį gintaro žaliavos, naudotos papuošalams kurti. Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.

Papuošalai – iš rankų į rankas

Muziejaus cokoliniame aukšte esančios vitrinos paskirtos išvažiuojamųjų užsiėmimų dalyvių kurtiems eksponatams. Iš viso pristatoma per 50 kaklo vėrinių bei apyrankių, suvertų tiek vyrų, tiek moterų – dirbiniai stebina universalumu ir estetine pajauta. Papuošalai kurti iš neapdoroto gintaro gabalėlių. Rekomenduota patiems juos apšlifuoti, poliravimo kempinėmis suteikiant norimą formą, glotnumą. Šiuo atveju naudotos geriau apčiuopiamos stambesnės virvelės, todėl dar prieš kūrybinį procesą buvo pragręžtos platesnės pravaros. Kai kurie gabalėliai paruošti kaip sagos, su dviem skylutėmis. Taip pat pravertė ir kitokios dekoro detalės iš metalo ar medžio, naujam gyvenimui prikeltų senų papuošalų fragmentai.

Prieš kimbant į darbą, neregiai buvo supažindinti su gintaro meistro ar edukatorių parengtais ruošiniais, kuriais jie galėjo vadovautis kurdami savo papuošalą. Stengtasi į gintarą pažvelgti netradiciškai ir atsisakyti įprasto sunkiasvorio „karolių“ modelio, kuriant šiuolaikį dizainą. Skatinta įkvėpimo ieškoti etnokultūroje, pavyzdžiui, nevengti mazgų, bet priešingai – pažvelgti į jų rišimą kaip į tam tikrą ritualą, kalbą, palinkėjimą, kurį ypač jautriai gali perskaityti nematantis žmogus.

Gintaro muziejaus renginių salėje koncertuoja neregių ir silpnaregių ansamblis iš Gargždų "Asablyvi".

Kiekvienas naudojosi proga bent trumpam patikėti savo kūrinį gintaro meistrui bei paprašyti patarimų, kaip padaryti savo darbelį išskirtinį ar jaukesnį: ypač daug dėmesio skirta užsegimui. Na o jau baigti darbai keliavo iš rankų į rankas, džiaugiantis ir įvertinant vieni kitų išmoningumą. Dalyviai dirbdino savo aksesuarą su intencija, jog tai bus ir amuletas, ir vaistas, ir papuošalas. Be abejo, jis primins apie susitikimą su gintaro meistru Albertu, muziejaus darbuotojomis. Apie projekto svarbą liudija ir tai, kad daugelis aklųjų centrų narių dar prieš perleisdami papuošalus parodai, su jais nesiskyrė nė dienos.

Atvyko su šeimomis

Šventinė diena muziejuje prasidėjo pasivaikščiojimu po ekspozicijas. Susirinkusiųjų buvo išties daug, nes regėjimo negalią turinčius žmones atlydėjo jų artimieji. Muziejaus darbuotojos visus pasitiko dar lauke ir paskirstė į grupes. Parodos autoriai kartu su namiškiais klausydamiesi gidžių pasakojimo susipažino su nuolatiniais eksponatais. Svečiai buvo kviečiami paliesti muziejaus baldus, juos puošiančius drožinius, atpažinti grafų Tiškevičių herbą, kuris išskaptuotas ant vieno iš sekreterų. Ypač ekskursantus nustebino koplyčios erdvėje naujai atverta liaudies meistro Alberto Žulkaus bei jo sūnaus Lino Žulkaus paroda. Ten jie galėjo apčiuopti išraiškingas paukščių pavidalo interjero detales, šviestuvus, kurie padirbdinti iš nugludinto medžio kartu naudojant ir elnio ragą. Taigi neregiai galėjo pajausti dirbinio dydį, tekstūrą, glotnumą, suvokti, jog tai išties kruopštumo bei profesionalumo reikalaujantis amatas. Kai kurie eksponatai yra dinamiški – juos galima paversti, pakeisti pozicijas, išsaugant funkcionalumą. Dalyviams suteikta proga patiems tuo įsitikinti. Vis dėlto bene daugiausiai dėmesio sulaukė maestro Stasiui Povilačiui atminti skirtas biustas, išskaptuotas iš medžio. Dainininko veido profilį neregiai stengėsi atpažinti liesdami. Jie liko sujaudinti, sužinoję, jog tai paskutinis A. Žulkaus darbas.

Toliau apžvelgiant pirmąjį rūmų aukštą, nemažai dėmesio skirta grafų istorijai, susipažinta su interjerais, baldų formomis, išbandyta, kaip veikia nuo XIX a. pabaigos išsilaikiusios slankiojančios durys. Antrajame aukšte prisimintos esminės Baltijos gintaro savybės, panaudojimo galimybės, mat, daugelis atvykusiųjų jau dalyvavo muziejaus edukaciniuose užsiėmimuose ankstesniais metais. Galiausiai pasidžiaugus profesionalų juvelyriniais dirbiniais, visi išskubėjo į savo kurtų papuošalų parodos atidarymą. Sveikinimo žodį tarė projekto vadovė Regina Makauskienė ir projekto partnerė Daina Vitkauskienė, kurios pakvietė pratęsti šventę muziejaus renginių salėje. Ten nuskambėjo ir ansamblio „Asablyvi“ atliekamos dainos, publika buvo sušildyta humoreskomis ir eilėmis.

Šventės pabaigoje visų laukė staigmena – Palangos gintaro muziejus Aklųjų centrams išdalino taktilinių atvirukų komplektus, su kuriais susipažinti galės kiekvienas. Jų pavyzdžiai eksponuojami ir parodoje. Paruošti keturi atvirukai su skirtingomis temomis: „Inkliuzai – tai gyvūnai ir augalai gintare“; „Gintarinės žmonių ir gyvūnų figūrėlės“; „Amuletai – skridiniai“; „Kuršiai ir gintaras“. Juose galima paliesti po keletą figūrų, atkurta amuletų ornamentika. Kitoje pusėje brailio raštu išspausdinti trumpi komentarai. Tai ilgo darbo rezultatas: atvirukų eskizus su eksponatų piešiniais dar pavasarį parengė muziejaus vyr. edukatorė Miglė Jonaitienė, taip pat konsultuotasi su grafikos dizainere Gražina Eimanavičiūte. Konsultantas taktilinių atvirukų parengimo spaudai ir gerosios praktikos sklaidos klausimais – UAB "Brailio spauda" direktorius, žurnalo „Mūsų žodis“ redaktorius Vytautas Gendvilas. Taktilinės priemonės leis neregiams papildomai susipažinti su žymiausiais muziejaus eksponatais.

Ypač atvirukais susidomėjo nieko nelaukę ir vietoje ėmę juos tyrinėti nuo gimimo neregintys broliai Ričardas ir Henrikas Domarkai iš Mažeikių. Vienam jų šiemet suėjo 40 metų – jubiliejinė šventė sutapo su papuošalo kūrimo diena. Kaip ir daugelis kitų, į muziejų jiedu atvyko ne vieni – broliams daugeliu atveju pagelbsti tėvai. Visa šeima kuo puikiausiai skaito brailio raštu, todėl jie neilgai truko išgvildenti ir šių atvirukų tekstus. Įdomu tai, kad jaunėliui Ričardui regėjimo negalia nesutrukdė pasinerti į informacinių technologijų ir programavimo pasaulį. Jis veda mokymus kitiems regėjimų sutrikimų turintiems žmonėms internetinėje erdvėje.

Atsisveikinant muziejaus darbuotojas ponas Ričardas nustebino paklausęs, ar galima jas pasiekti facebook‘o paskyroje – vyras naudojasi ir šia komunikacijos priemone, pritaikyta akliesiems

. Pakviesta čia sugrįžti dar ir dar kartą Domarkų šeima su visais kitais bičiuliais iš Aklųjų ir silpnaregių centrų išskubėjo aplankyti šv. Kalėdų bei Naujųjų Metų šventėms pasidabinusią Palangą.

Gintaro Muziejus renginys Aklieji Ir Silpnaregiai,
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Aš rekomenduoju
Rekomendacijų nėra

Komentarai

Komentarai skirti bendrauti ir aptarti įmonės ar renginio ypatybes, taip pat išsiaiškinti įdomius klausimus apie tai.

Laisvalaikis
Palangoje, pradedančioje aktyvųjį kurortinį sezoną, renginys veja renginį – šiandien pasimėgauti gintariniu lietumi kviečia Gintarinis savaitgalis, o pajudėti ragins asociacijos „Sportas visiems“ organizuojamas to paties pavadinimo festivalis. O štai kitą savaitgalį, gegužės 31 d. – birželio 2 d., į Palangą pakvies Kurorto šventė „Myliu Palangą“. Jos metu renginių bei pramogų nestigs nei mažiems, nei jauniems, nei pagyvenusiems – bus daug muzikos, sportini...
Gamta
Kenkėjų kontrolės ekspertai perspėja: vis labiau šylantys orai budina medieną graužiančius vabzdžius. Ūsuočiai, skaptukai, kinivarpos ir kiti medienos kenkėjai į gyventojų namus, sodybas atkeliauja su namams statyti skirta mediena, malkomis, taip pat mediniais baldais ar meno dirbiniais bei per pravirus langus, duris iš netoliese esančių miškų, parkų, kaimyninių užkrėstų pastatų. Medienos kenkėjai daro žalą ne tik mediniams baldams, menui iš medžio, tačiau...
Įvykiai
„Wizz Air“, didžiausia žemų sąnaudų oro linijų bendrovė Centrinėje ir Rytų Europoje bei viena iš sparčiausiai augančių aviakompanijų Europoje, skelbia akciją, kurios metu 15 proc.* nuo kelionės užsakymo galutinės vertės sugrįžta į keleivio „Wizz Air“ sąskaitą.  Artėjant vasaros sezonui bendrovė siūlo suplanuoti savo atostogas taip, kad jos būtų neužmirštamos. Ar tai būtų ypatinga šeimos kelionė į šiltuosius kraštus, ar savaitgalio išvyka su mylimuoju – pla...
Laisvalaikis
Jei kalbame apie Niujorką, daugelis iš jūsų iškart galvoja apie Laisvės statulą ar Manheteno panoramą, o tie, kurie visada galvoja apie maistą pamato ir kitus dalykus šiame įspūdingame mieste ... Ar norėtumėte pats pasigaminti vieną iš garsiausių desertų: Niujorko sūrio pyragą? Tipiškas amerikietiškos tradicijos desertas, paruoštas su kvapniais sausainių pagrindais ir vynuogių kremu, pagamintu iš grietinėlės sūrio; tai iš tikrųjų yra pagrindinė sudedamoji...
Laisvalaikis
Turbūt daugelis žino, kad feta sūris yra neatskiriama graikiškos virtuvės dalis. Iš šio sūrio galima pagaminti daug patiekalų turint fantazijos. Siūlome jums nuostabaus skonio kepsnį, kuris tinka vegetarams ir tiems, kam atsibodo mėsos patiekalai, nori paįvairinti savo dienos meniu. Paprastai ir greit paruošiamas receptas padės kiekvienam, kuris neturi laiko ilgai sukiotis virtuvėje. Na, pabandom. Jums reikės: 600 gr fetos sūrio 1 kiaušinio 50 gr duonos dž...
Gamta
Savaitgalį,  balandžio 27 d., šalyje vykęs „Nacionalinis miškasodis 2019“ sukvietė beveik du tūkstančius gyventojų sodinti miško. Valstybinių miškų urėdijos miškininkai šiai dienai buvo paruošę apie 400 tūkst. eglės, pušies, ąžuolo, beržo ir kitų rūšių medžių sodmenų, kuriais buvo apsodinta bemaž 100 hektarų miško.  „Nacionalinis miškasodis 2019“ – tai jau kelerius metus iš eilės Lietuvos Respublikos ministerijos ir Valstybinių miškų urėdijos organizuojama...
Įdomu!
Paskutinį pavasario mėnesį visiems Zodiako ženklams patartina susikoncentruoti į socialinius santykius. Jų sėkmę darbe, kūrybos ir meilės srityje, net sveikatą lems gebėjimas bendrauti su kitais žmonėmis, įsiklausyti, suprasti ir atleisti. Mylėkite kitus ir save! AVINAS Gegužės mėnesį Avinui lengvai seksis rasti įtaigių žodžių savo mintims ir jausmams išreikšti. Tai bus palankiausias metas literatūrinei veiklai ir kūrybai. Jam seksis bendrauti su žmonėmis,...
Gamta
Žalingi šeimininko įpročiai atsiliepia ir augintiniams. Minint tarptautinę veterinarijos dieną, gydytojai veterinarai primena, kad šeimininkui rūkant neišvengiamai kenčia ir jo augintinis. „Užupio veterinarijos klinikos“ gydytojos veterinarės Ievos Kirchovaitės teigimu, augintiniams, gyvenantiems namuose, kur yra rūkoma, o patalpos yra dažnai prirūkytos, gali pasireikšti tokios ligos, kaip nosies navikai, plaučių vėžys, astma, bronchitas. Pasyvus rūkymas,...
Sportas
Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai antrą kartą šiame sezone sutriuškino „Palangą“. A lygos aštuntojo turo rungtynėse svečiuose Mareko Zubo auklėtiniai likę dešimtyje įmušė net tris įvarčius ir laimėjo 4:1 (1:1). Startinėje „Žalgirio“ sudėtyje šį kartą įvyko vienas keitimas – nuo pirmųjų minučių žaidė Liviu Antalis, tuo tarpu Matas Vareika rungtynes pradėjo ant atsarginių žaidėjų suolo. Vilniečiai rungtynes pradėjo aktyviai spausdami varžovus ir jau penktąją...
Specialūs projektai