Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Užimtumas
Pilna diena
Išsilavinimas
Aukštasis
Organizuoti ir vykdyti ikimokyklinio ugdymo vaikų ugdomąjį procesą:
- planuoti grupės ugdomąją veiklą;
- kurti grupės ugdomąją aplinką;
- parinkti priemones, ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;
- prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;
- sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą;
- apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);
- inicijuoti ir ar dalyvauti bendruose renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
- auklėtojas privalo užtikrinti savo darbo kokybę;
- saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą;
- bendradarbiauti su šeima;
- informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;
- nuolat tobulinti savo kvalifikaciją
Kategorijos
Išsilavinimas, mokslas
Palangos lopšelis-darželis "Gintarėlis"
Palangos m. sav., Palanga, Taikos g. 6, LT-00116
Rodyti numerį +37061222131
Veiksmas

Panašūs skelbimai

UAB „STAMEX“
00:00, liepos 8 d., №166
UAB "Šaltas pienas
00:00, liepos 6 d., №156
UAB Sveikatos centras „Energetikas“
00:00, liepos 8 d., №164
00:00, liepos 8 d., №163
UAB „Kakava LT“
00:00, liepos 1 d., №151
UAB "Jūros perlas"
00:00, liepos 1 d., №148