Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Užimtumas
Pilna diena
Išsilavinimas
Aukštasis
Deja, skelbimas senas
Organizuoti ir vykdyti ikimokyklinio ugdymo vaikų ugdomąjį procesą:
- planuoti grupės ugdomąją veiklą;
- kurti grupės ugdomąją aplinką;
- parinkti priemones, ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;
- prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;
- sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą;
- apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);
- inicijuoti ir ar dalyvauti bendruose renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
- auklėtojas privalo užtikrinti savo darbo kokybę;
- saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą;
- bendradarbiauti su šeima;
- informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;
- nuolat tobulinti savo kvalifikaciją
Kategorijos
Išsilavinimas, mokslas
Palangos lopšelis-darželis "Gintarėlis"
Palangos m. sav., Palanga, Taikos g. 6, LT-00116
Rodyti numerį
Veiksmas

Panašūs skelbimai

50 - 3850 €
CHRISTELLE
09:55, rugsėjo 5 d., №192